Javna nabava Grada Vukovara u 2012. godini

 

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama


 

Plan nabave Grada Vukovara za 2012. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Izjava gradonačelnika o nepostojanju sukoba interesa

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu