Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 


 

 

Naziv jednostavne nabave Poziv Dokumentacija Troškovnik Ostali dokumenti Odluka
SANACIJA MAUZOLEJA OBITELJI ELTZ - II. faza - novi postupak (objavljeno 05. rujna 2017.) Poziv

DZN

Troškovnik Tehnički opis i nacrti  
NABAVA BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VUKOVARA ZA 2017./2018. GODINU (objavljeno 12. srpnja 2017.)
 Poziv 

DZN

Izmjena DZN

Troškovnik -----  Odluka (objavljena 21. srpnja 2017.)
SANACIJA MAUZOLEJA OBITELJI ELTZ - II. faza (objavljeno 21. srpnja 2017.) Poziv

DZN

Troškovnik Tehnički opisi i nacrti  Odluka o ponišetnju postupka

 

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu