Oglas za popunu radnog mjesta u projektu ZAŽELI - Program zapošljavanja žena" radi zamjene odsutne

O G L A S
za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena" na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice

Oglas za popunu radnog mjesta u projektu "ZAŽELI - Program zapošljavanja žena" - u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh"

Grad Vukovar objavljuje Oglas za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena", 1 izvršitelj
-radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom – prijam u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Vukovaru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh" – Grad Vukovar.

Oglas za popunu radnog mjesta u projektu ZAŽELI - Program zapošljavanja žena" radi zamjene odsutne radnice

O G L A S
za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice
- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom – prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u gradu Vukovaru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh“ – Grad Vukovar, 1 izvršitelj

Oglas za popunu radnog mjesta u projektu "ZAŽELI - Program zapošljavanja žena"

Grad Vukovar objavljuje Oglas za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena", 1 izvršitelj
-radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom – prijam u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Vukovaru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh" – Grad Vukovar.

Natječaj za posao u Javni radovima

Otvoren natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara

Javni Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Referent - komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Javni Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara na radno mjesto - Referent - komunalni redar

N A T J E Č A J za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara

N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Grada Vukovara

Rang lista kandidata - viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova rang listu kandidata

Natječaj za odgojitelja/icu- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

 

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

ODGOJITELJ/ICA
- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

 

JAVNI NATJEČAJ - viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radno mjesto:
- viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu