N A T J E Č A J za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara

N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Grada Vukovara

Rang lista kandidata - viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova rang listu kandidata

Natječaj za odgojitelja/icu- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

 

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

ODGOJITELJ/ICA
- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

 

JAVNI NATJEČAJ - viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom na radno mjesto:
- viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Natječaj za voditelja/icu računovodstva

Natječaj za voditelja/icu računovodstva

Natječaj za stručnog suradnika- pedagoga

Natječaj za stručnog suradnika- pedagoga

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 54. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/54, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 ) o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Vukovar II.

N A T J E Č A J za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu