Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme.

 

Zbog povećenog opsega posla raspisuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca.

Izjava o nepostojanju zapreka iz cl 15 i 16

Objava podataka na web II

Oglas za prijam u sluzbu

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu