Posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara za 2017. godinu

Grad Vukovar u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao i prijašnjih godina raspisao je natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara . Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i otvoren od 05. do 12. travnja 2017. godine.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
• Zamolba
• Životopis
• Preslika osobne iskaznice
• Preslika domovnice
• Potvrda o (stažu) podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
• Presliku svjedodžbe o završenom školovanju


Planirani početak rada jeste 24. travnja 2017. godine te će program Javnog rada trajati 6 mjeseci.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu