Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

KLASA:080-01/17-01/1
URBROJ:2196/01-02-17-10
Vukovar, 06. srpnja 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Gradu Vukovaru, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljenog u „Narodnim novinama" broj 53. dana 07. lipnja 2017. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Dražen Čulig iz Vukovara, Ljubljanska 9
2. Dražen Marković iz Aljmaša, Čauševac 42

II.
Podnositeljima prijava koje nisu pravodobne i uredne ili koje ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u četvrtak 13. srpnja 2017. godine, s početkom u 09:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu i sl.) te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu.
Pisano testiranje sastojat će se od 40 pitanja.
Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 0,25 bodova.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IV.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 11:00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana u 11:30 sati s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova provjere na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednik povjerenstva
Domagoj Centner, dipl.iur.

 

Poziv

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu