ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-01/17-01/6
URBROJ: 2196/01-7-17-17
Vukovar, 10. listopada 2017. godine

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ br. 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, donosi

ODLUKU O
PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I. Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo objavljen 14. rujna 2017. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

II. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

III. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Pročelnik:

Dražen Čulig, dipl.ing.prometa

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu