OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 080-01/17-01/2
URBROJ: 2196/01-02-17-10
Vukovara, 27. prosinca 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju održanom 27. prosinca 2017. godine, u 12.00 sati, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:
1. Igor Antolović 8 bodova,

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja 27. prosinca 2017., s početkom u 13,30 sati, u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, gradska vijećnica, ured broj 31.
Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Predsjednica povjerenstva
Sanja Tokić

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu