POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - administrativni tajnik za uredsko poslovanje

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/18-01/10
URBROJ: 2196/01-1-18-36
Vukovara, 6. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika, objavljenog u „Narodnim novinama" broj 103. dana 23. studenog 2018. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:
1. Ana Stojanov
2. Marina Malekinušić
3. Andrijana Vinković
4. Lea Belajević
5. Anita Dujmić
6. Tijana Crnjak
7. Danijela Smolčić
8. Marijana Moskalj
9. Anita Beljo
10. Marina Milinović
11. Zdenka Pankas
12. Olivera Špehar

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u srijedu 12. prosinca 2018. godine, s početkom u 08,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10:00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a odmah potom će se sa kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Barbara Lovrić

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu