Obrasci

Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

OBRAZAC ZA POPUNU PODATAKA ZA MOBILNU APLIKACIJU GRADA VUKOVARA               
  Obrazac
OBRAZAC ZA PRIJEM GRAĐANA KOD GRADONAČELNIKA
  Obrazac
OBRAZAC ZA PRIJEM GRAĐANA KOD PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
  Obrazac
OBRAZAC ZA OBJAVU INTERNET VIJESTI   Obrazac

 


 

Upravni odjel za  komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA-IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA-NE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA-IZDANA LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA-NE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA GRADSKOG ŠTANDA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE LJETNOG VRTA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA PREZENTACIJU NA JAVNOJ POVRŠINI
  Obrazac
ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA POSTAVLJANJE ZIMSKOG VRTA
  Obrazac

 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA JAVNOJ POVRŠINI
  Obrazac

 


 

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O POTREBNIM POSEBNIM UVJETIMA   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KATASTARSKOJ ČESTICI OBZIROM NA GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PARCELACIJSKOG ELABORATA   Obrazac
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA   Obrazac
PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE   Obrazac
PRIJAVA POKUSNOG RADA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI GRAĐEVNE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIPREMNE RADOVE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE UPORABNE DOZVOLE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA DIO GRAĐEVINE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15.02.1968.   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 01.10.2007.   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU KOJU JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU, REKONSTRUIRANU, OBNOVLJENU   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSEBNIM DIJELOVIMA ZGRADE - ETAŽIRANJE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJEPISA GRAĐEVINSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJEPISA UPORABNE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STATUSU I NAMJENI KATASTARSKE ČESTICE
  Obrazac

 


 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

 

 Obrazac zahtjeva za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta                                                                                      Obrazac

 

 Obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2018. godinu

1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata   Obrazac
2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti   Obrazac
3. Očuvanje postojećih poduzetnika
  Obrazac
4. Edukacija za gastro zanimanja u restoranima i hotelima
Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE
  Obrazac
5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete
  Obrazac
6. Subvencija zakupnine poslovnih prostora
  Obrazac
7. Poslovni prostori - projekt "Obrtnička ulica"
  Obrazac
8. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija
  Obrazac
9. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga
  Obrazac
10. Izrada i prijava projektnih prijedloga
  Obrazac
11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji
  Obrazac
12. Obrazovanje, stručno osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
  Obrazac
13. Pokriće troškova priključka na distributivne mreže
  Obrazac
14. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih prostora
  Obrazac
     
 Javni poziv
  Poziv
Tablični prikaz troškova
  Obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  Obrazac
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac

 

 Obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi

Grada Vukovara za 2018. godinu

1. Nabava mehanizacije, opreme, plastenika i staklenika u proizvodnji povrća,     voća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog i medonosnog bilja   Obrazac
2. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje te sustava za zaštitu        višegodišnjih nasada od tuče i sustava za zasjenjivanje 
  Obrazac
3. Osiguranja usjeva, nasada i stoke 
  Obrazac
4. Nabava selekcioniranih matica, rojeva, košnica, pčelarske opreme, pčelarskih vozila te prihrane   Obrazac
5. Nabava voćnih sadnica i loznih cijepova te sjemena i presadnica u proizvodnji     povrća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog bilja i medonosnog bilja
  Obrazac
6. Edukacija i stručno usavršavanje poljoprivrednika
  Obrazac
7. Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina
  Obrazac
8. Razvoj sektora proizvodnje gljiva
  Obrazac
9. Priprema projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH
  Obrazac
10.Zapošljavanje u poljoprivrednim gospodarstvima
  Obrazac
11. Potpore proizvođačima sira   Obrazac
     
     
     
     
 Javni poziv
  Poziv
     
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  Obrazac
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac

 

 


 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE  SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR

  Dokument
2.1 Uputa za prijavitelje
  Uputa
2.2 Procjena kvalitete prijave
  Obrazac
2.3 Opis programa ili projekta
  Obrazac
2.4 Proračun
  Obrazac
2.5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac
2.6 Popis priloga
  Uputa

2.7 Kontrolna lista

  Uputa
 

3. ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA UDRUGAMA ZA 2017.

 
1. Tekst javnog poziva za drustvene djelatnosti
  Uputa
2. Upute za prijavitelje drustvene djelatnosti
  Uputa
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta za drustvene djelatnosti
  Obrazac
3.2. Ogledni obrazac proracuna za drustvene djelatnosti
  Obrazac
3.4. Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac
3.5. Popis priloga
  Uputa
3.6. Kontrolna lista
  Uputa
4. Procjena kvalitete prijave drustvene djelatnosti
  Uputa
4. Procjena kvalitete prijave drustvene djelatnosti naslovna
  Uputa
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
  Obrazac
5.2. obrazac za redovna godisnja izvjeca udruga drustvene djelatnosti 2017
  Obrazac

 
UDRUGE - OBRAZAC ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE  SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR ZA 2016. GODINU   Obrazac
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE 
  Obrazac

 


 

Upravni odjel za kulturu i turizam

UDRUGE - OBRAZAC ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA KULTURE I TEHNIČKE KULTURE ZA 2016. GODINU

    
Obrazac

 


 

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2016. GODINU                                       

  Dokument
1.1. Uputa za prijavitelje   Uputa
1.2. Procjena kvalitete prijave   Obrazac
1.3. Opis programa ili projekta   Obrazac
1.4. Proračun   Obrazac
1.5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja   Obrazac
1.6. Izjava o partnerstvu   Obrazac
1.7. Životopis   Obrazac
1.8. Popis priloga   Uputa
1.9. Kontrolna lista  

Uputa

PROGRAM JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE
SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu