PRAVILNIK O ODIJEVANJU U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VUKOVARA

Temeljem članka 47., stavka 3., točke 30. Statuta Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11 i 4/12) gradonačelnik Grada Vukovara dana 11. siječnja 2013. godine donosi PRAVILNIK O ODIJEVANJU U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VUKOVARA

Opširnije...

O D L U K U o stipendiranju studenata

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09, 7/11 i 4/12), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 20. sjednici, održanoj dana 22. listopada 2012. godine donosi O D L U K U o stipendiranju studenata

Opširnije...

Pravilnik o radu

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 47.stavka 3. točka 29. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09) Gradonačelnik Grada Vukovara 15. veljače 2011. godine, donosi

Opširnije...

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), na prijedlog pročelnika upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara, 16. svibnja 2011., donosi

Opširnije...

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara donosi

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu