Turistička valorizacija kulturnih i tematskih ruta - POZIV NA SEMINAR

Pozivamo Vas na seminar Turistička valorizacija kulturnih i tematskih ruta u Vukovar, 18. i 19. listopada 2018. godine.
Seminar je prvenstveno namijenjen turističkim interpretatorima, turističkim vodičima, lokalnim turističkim agencijama, potencijalnim i registriranim OPG-ima, turističkim seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima (pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u turizmu) te svima onima koji rade na području turizma na temu lokalnih kulturnih i turističkih ruta (jedinice područne i lokalne samouprave, turističke zajednice, LAG-ovi, komore, udruge, zadruge, tvrtke, savjetodavna služba i ostali zainteresirani).

Pozivnica na seminar

Program

Prijavni formular

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu