Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog gradskog zemljišta radi postavljanja kioska

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinana radi postavljanja koiska

Opširnije...

JAVNI POZIV-početak postupka evidencije ulice Jana Bate

Grad Vukovar obavještava građane o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - ulice Jana Bate u Vukovaru na k.č.br.7142/1 K.o. Vukovar.

Opširnije...

N A T J E Č A J za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18 ) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Opširnije...

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Stručni suradnik za graditeljstvo

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto Stručni suradnik za graditeljstvo (1 izvršitelj/ica) na određeno u trajanju od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog dana 11. lipnja 2019. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

Opširnije...

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Administrativni referent

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto Administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme radi provedbe aktivnosti u okviru projekata koji su obuhvaćeni Intervencijskim planom Grada Vukovara u trajanju od 18 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog dana 11. lipnja 2019. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

Opširnije...

Javni poziv za ljetovanje vukovarske djece u 2019. godini

Grad Vukovar organizira besplatno ljetovanje vukovarske djece u Lječilištu Veli Lošinj i otoku Čiovo.

Opširnije...

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2019./2020.

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2019./2020.

Opširnije...

Međunarodni dan Dunava - Javni poziv

pic 01Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na natjecanje u spravljanju fiš paprikaša koje će se održati povodom Međunarodnog dana Dunava.

Opširnije...

Peti natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu

Matica hrvatska Ogranak Vukovar organizira već tradicionalni peti po redu natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu. U prilogu se nalazi poziv na natječaj.

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA VUKOVARA U 2019. GODINI

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2019. godinu. Za provedbu 11 mjera iz ovog Javnog poziva, odnosno dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti, osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn. Najviši iznos potpore po jednom korisniku iznosi 50.000,00 kn. Javni poziv je otvoren do 1. prosinca 2019. godine ili do iskorištenja proračunskih sredstava.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu