Ponovljeni javni natječaj za prodaju službenog vozila-osobnog automobila

Ponovljeni natječaj za prodaju službenog vozila-osobnog automobila u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

Opširnije...

Javni natječaj za prodaju plovila

U Večernjim listu od 29. siječnja 2017. godine objavljen je javni natječaj za prodaju trajekta "Golubica". Rok za prijavu na natječaj ističe 30. ožujka 2017. godine.

Opširnije...

P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2017. godinu

P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2017. godinu

Opširnije...

Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi postavljanja kioska

Grad Vukovar raspisuje natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Opširnije...

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta - javna rasvjeta dijela državne ceste DC-2

Javni poziv na uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama, odnosno kat. česticama ili dijelovima kat. čestica na kojima se planira zahvat u prostoru: k.č.br. 6680/1, 7052/1, 7052/2, 7052/3, 7053, 7054/3, 7054/4, 7054/1 k.o. Vukovar te česticama koje graniče sa istima.

Opširnije...

Dopuna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Zbog velikog interesa poduzetnika za zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) raspisuje se dopuna natječaja.

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojne ceste između ulica Lijeva bara i Augusta Cesarca u Vukovaru

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojne ceste između ulica Lijeva bara i Augusta Cesarca u Vukovaru

Opširnije...

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara.

Opširnije...

Poziv – Nominacije za dodjelu godišnje volonterske nagrade u Vukovaru

pic 01Bliži se Međunarodni dan volontera, 5.prosinca 2016. godine kojega će Volonterski centar Vukovar obilježiti i ove godine svečanom dodjelom volonterskih nagrada. Ovim putem pozivamo javnost na nominaciju za dodjelu volonterske nagrade!

Opširnije...

Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) OŠ Nikole Andrića u Vukovaru, izgradnja parkirališta i sportskih terena

Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) OŠ Nikole Andrića u Vukovaru, izgradnja parkirališta i sportskih terena

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu