Peti natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu

Matica hrvatska Ogranak Vukovar organizira već tradicionalni peti po redu natječaj za kraće književno djelo o Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu. U prilogu se nalazi poziv na natječaj.

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA VUKOVARA U 2019. GODINI

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2019. godinu. Za provedbu 11 mjera iz ovog Javnog poziva, odnosno dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti, osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn. Najviši iznos potpore po jednom korisniku iznosi 50.000,00 kn. Javni poziv je otvoren do 1. prosinca 2019. godine ili do iskorištenja proračunskih sredstava.

Opširnije...

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I za pedagošku godinu 2019./2020.

Natječaj za upis djece u redoviti cjelodnevni program, vjerski cjelodnevni program i program predškole u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku godinu 2019./2020.

Opširnije...

Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

Opširnije...

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara

Grad Vukovar je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara. Projekt obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Vukovar, Grad Ilok, Općina Bogdanovci, Općina Borovo, Općina Lovas, Općina Negoslavci, Općina Nuštar, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Trpinja

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019. godinu

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019. godinu.

Opširnije...

3. JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

3. JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na
korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje
aktivnosti od interesa za opće dobro

 

Opširnije...

Natječaj za zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar

Grad Vukovar raspisao je natječaj za zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar. Rok za podnošenje ponuda istječe 23. ožujka 2019. godine.

Opširnije...

NATJEČAJ za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar (ponovljeni)

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" – pročišćeni tekst, URBROJ: 315/18, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

(ponovljeni)

 

Opširnije...

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA OD POSEBNE VAŽNOSTI U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 11/18) i Odluke o prodaji nekretnina („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/18), Ivan Penava, prof., gradonačelnik Grada Vukovara, raspisuje

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu