Poziv na javno nadmetanje za prodaju nekretnine

Grad Vukovar objavljuje poziv na javno nadmetanje za prodaju nekretnine oznake k.č.br. 395/89 k.o. Vukovar, površine 5687 kvadratnih metara, u naravi građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni u Vukovaru.

Opširnije...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

 Objavljan Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly)

Opširnije...

Nabava bilježnica - izmjena dokumentacije

Naručitelj mijenja dokumentaciju za nabavu u postupku nabave Bilježnica za učenike osnovnih škola grada Vukovara.

Opširnije...

ZATVOREN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U PODUZETNIŠTVU

Obavještavamo gospodarske subjekte da je Odlukom gradonačelnika od 13. srpnja 2017. godine, Klasa: 302-01/17-01/1, Urbroj: 2196/01-02-17-23 zatvoren Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz "Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2017. godinu" zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju istog Programa

Opširnije...

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA VUKOVARA U 2017. GODINI

Pozivamo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Vukovara da se sa zahtjevom jave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi.

Opširnije...

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Temeljem odredbi članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" br. 69/16), Grad Vukovar upućuje poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest da najkasnije do 07. kolovoza 2017. godine dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze građevine koje sadrže azbest.

Opširnije...

Nabava udžbenika-izmjena dokumentacije

Naručitelj mijenja dokumentaciju za nabavu u dijelu Prilog 1. Troškovnik

Opširnije...

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine izrađen od tvrtke EKO MENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša, Antuna Akšamovića 7, 32100 Vinkovci, objavljen je na internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), dana 19. lipnja 2017. godine, a javnosti je dostupan i u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured 6 - I. kat, svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 sati.

Opširnije...

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara "Sportski objekt Vukovar" raspisuje natječaj za davanje u zakup dijela prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu