JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA "RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU"

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA "RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU"

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara
za 2018. godini

Opširnije...

D O P U N U N A T J E Č A J A za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

D O P U N U N A T J E Č A J A

za davanje u zakup poslovnih prostora u
Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva
Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Opširnije...

ZIMSKI SPORTSKI KAMP

pic 01Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar", u suradnji s Udrugom kineziologa grada Vukovara poziva svu zainteresiranu djecu osnovnih škola da se priključe u Zimski sportski kamp koji će se provoditi u Sportskoj dvorani „Borovo – Naselje" i na bazenu Plivališta Vukovar u razdoblju od 02.01.2018.g do 11.01.2018.g.

Opširnije...

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA za sakupljanje i odvoz granja i panjeva

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA za sakupljanje i odvoz granja i panjeva sa k.č. 6309/1, k.o. Vukovar, od danas (04. prosinca 2017.) zaključno sa 19. prosincem 2017. g.

Opširnije...

Natječaj za zakup poslovnih prostora - JU "Sportski objekti"

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar", URBROJ: 02/16, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnih prostora

Opširnije...

Promidžba i vidljivost projekta izgradnje tržnice u Vukovaru

Poziv na dostavu ponude za pružanje usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje Gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru

Opširnije...

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara

Grad Vukovar je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara, koji obuhvaća područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Vukovar, Grad Ilok, Općina Bogdanovci, Općina Borovo, Općina Lovas, Općina Negoslavci, Općina Nuštar, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Trpinja.

Opširnije...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

 Objavljan Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly)

Opširnije...

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine izrađen od tvrtke EKO MENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša, Antuna Akšamovića 7, 32100 Vinkovci, objavljen je na internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), dana 19. lipnja 2017. godine, a javnosti je dostupan i u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured 6 - I. kat, svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 sati.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu