Poziv za dostavu ponuda-Uređenje interijera Turističke zajednice grada Vukovara-I.faza

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u postupku jednostavne nabave radova, dostave ponudu za predmet nabave: UREĐENJE INTERIJERA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VUKOVARA - I. FAZA (evidencijski broj nabave: BN-8/17-85).

Opširnije...

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

Opširnije...

Javni poziv ugostiteljima za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.", 18. studenog 2017.

Javni poziv ugostiteljima za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.", 18. studenog 2017.

Opširnije...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti(pisano testiranje i intervju) na radno mjesto administrativni tajnik za opće poslove, na određeno vrijeme

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti(pisano testiranje i intervju)

Opširnije...

Javni poziv kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti

Javni poziv kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti

Opširnije...

NATJEČAJ za davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara po slobodno ugovorenoj najamnini

NATJEČAJ za davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara po slobodno ugovorenoj najamnini

Opširnije...

Poziv na edukaciju za poduzetnike i sve one koji to žele postati

Grad Vukovar poziva Vas na prvu u nizu edukacija koje se provode u suradnji s Virtualnim ženskim poduzetničkim centrom, pod naslovom „Ja (ne) mogu biti poduzetnik".

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV" u Vukovaru

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV" u Vukovaru

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu