Poziv za dostavu ponude-Nabava bilježnica

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave ponudu za predmet nabave: Nabava bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Vukovara za 2017./2018. školsku godinu (evidencijski broj nabave: BN-3/17-62).
Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom za nabavu na adresu naručitelja: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar bez obzira na način dostave zaključno do 18.07.2017. godine, do 10:00 sati.

Poziv

Dokumentacija za nabavu

Troškovnik

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu