NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

Objavljan Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).