Poziv na javno nadmetanje za prodaju nekretnine

Grad Vukovar objavljuje poziv na javno nadmetanje za prodaju nekretnine oznake k.č.br. 395/89 k.o. Vukovar, površine 5687 kvadratnih metara, u naravi građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni u Vukovaru.
Javni poziv objavljen je i u Vukovarskim novinama, a ponude se mogu predati do 19. kolovoza 2017. godine.
Tekst poziva može se vidjeti u privitku.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu