Javni poziv kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje:

JAVNI POZIV

kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti

I.
Pozivaju se kućanstva s troje ili više djece do 15 godina starosti da se odazovu na prikupljanje podataka za uvođenje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti koja:
- imaju prebivalište i žive na području grada Vukovara,
- nisu korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (″Narodne novine″ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

II.
Anketa iz točke I. ovog Javnog poziva ispunjava se u UO za društvene djelatnosti Grada Vukovara, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, ured br. 28. ili na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr do 20. 10. 2017. god.

III.
Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: 032/456-546 ili osobno na adresi iz točke II. ovog Javnog poziva,

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom kako je jedna od većih stopa rizika od siromaštva u kategoriji kućanstva s uzdržavanom djecom zabilježena u kućanstvima s troje ili više djece, Grad Vukovar odlučio se pomoći navedenim kućanstvima te na takav način utjecati na smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske kojemu svjedočimo proteklih nekoliko godina. Ovo je još jedna u nizu mjera kojima Grad Vukovar podržava osnivanje i zadržavanje mladih i višečlanih obitelji te vjerujemo kako će se uvođenjem prava naknade za troškove stanovanja olakšati financijsku situaciju navedenim obiteljima i smanjiti troškove za osnovne životne potrebe.
Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv s ciljem prikupljanja što točnijih podataka kako bi se uvelo pravo na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti.
Prikupljeni podaci putem ovog Javnog poziva služe samo za procjenu stanja radi uvođenja prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 15 godina starosti te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 28. rujna 2017. god.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Anketa

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu