POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/17-01/6
URBROJ:2196/01-7-17-13
Vukovara, 29. rujna 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo, dana 29. rujna 2017. godine objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan kandidat i to:

1. Eva Štifić iz Komletinaca, Braće Radić 52

II. Podnositeljima prijava koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta traženih Oglasom pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju, kao i podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava biti će upućena pisana obavijest.

III. Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, 05. listopada 2017. godine s početkom u 8.00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojati će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora biti će podijeljen s 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na mrežnoj stranici Grada Vukovara.

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 9.30 sati istog dana.
Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju u 9.45 sati istog dana provesti će se intervju.

V. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednik povjerenstva
Ivan Veber

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu