Promidžba i vidljivost projekta izgradnje tržnice u Vukovaru

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u postupku jednostavne nabave usluga, dostave ponudu za predmet nabave: Pružanje usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje Gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru (evidencijski broj nabave: BN-7/17-86).

Dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećeg linka:

http://www.vukovar.hr/e-usluge/gradski-servisi/jednostavna-nabava

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu