JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA "RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU"

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je na središnjem portalu e-savjetovanja pokrenulo javno savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje za poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru" (poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6529).
Poziv će na e-savjetovanju biti dostupan do 7. siječnja 2018. godine te pozivamo sve potencijalne prijavitelje, kao i širu zaintereiranu javnost, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu