POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto administrativni referent

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/18-01/1
URBROJ:2196/01-7-18-21
Vukovara, 23. siječnja 2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent, uz probni rad od dva mjeseca, u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, objavljenog na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04. siječnja 2018. godine, Izmjena i dopuna Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme objavljena 10. siječnja 2018. godine, sve objavljeno i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Mara Ozdanovac iz Vukovara, Budućnosti 20
2. Velibor Žvković iz Negoslavaca, Vukovarska 4
3. Domagoj Jurčić iz Vinkovaca, Kralja Tomislava 14

II.
Podnositeljima prijava koje nisu pravodobne i uredne ili koje ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju biti će upućena pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 29. siječnja 2018. godine, s početkom u 08:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu i sl.) te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu.
Pisano testiranje sastojat će se od 20 pitanja.
Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 0,5 bodova.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IV.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 9.15 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana u 9.30 sati s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Ljiljana Nenadović

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu