Poziv na prethonu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto administrativni tajnik za obavljanje poslova: asistent na upravljanju projektom „Pokloni mi osmjeh“

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-01/18-01/2
URBROJ:2196/01-3-18-40
Vukovara, 5. veljače 2018.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto administrativni tajnik za obavljanje poslova: asistent na upravljanju projektom „Pokloni mi osmjeh", na određeno vrijeme na 30 mjeseci, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Jelena Ičević Sotinac
2. Dajana Sabljak
3. Ivana Vovk Nađ
4. Kata Anokić
5. Ivana Čolić
6. Romana Uglješić
7. Dragana Gere
8. Kristina Grnja
9. Ines Herman
10. Blaženka Divljaković
11. Ivana Stankov
12. Anđelka Blatnjak
13. Ana Lončarić
14. Slađana Stojanović
15. Mihaela Nović

II.
Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta oglasa pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 12. veljače 2018., s početkom u 09,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na internet stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva

Ana Kustura

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu