Poziv na prijavu za besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara na otoku Čiovu

Poziv na prijavu za besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara na otoku Čiovu

Grad Vukovar ove godine organizira besplatno ljetovanje na otoku Čiovu u kampu Volak, Okrug Gornji za djecu od završenog 1. do završenog 4. razreda osnovnih škola s područja grada Vukovara. Kako bi postupak prijave bio što transparentniji, Grad Vukovar definirao je ove godine kriterije za djecu koja su zainteresirana za ljetovanje. Prije svega, prijave djece koja su već bila na ljetovanju u 2018. godini u organizaciji Grada Vukovara neće se uzeti u razmatranje. Isto tako vrednovati će se socijalni status, ocjene, vladanje djece te postignuti rezultati na školskim i izvanškolskim natjecanjima.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece koji su zainteresirani za besplatno ljetovanje da predaju uredno popunjenje prijavnice s potrebnom dokumentacijom u pisarnici Gradske uprave Vukovar, ured broj 1, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Prijave se zaprimaju do 27. lipnja 2018. godine. Prijavnicu i potrebne obrasce možete preuzeti ispod ovog Poziva.

Popis djece koja su zadovoljila zadane kriterije biti će objavljen na web stranici Grada Vukovara najkasnije do 29. lipnja 2018. te će roditelji/skrbnici biti telefonski obaviješteni.

Odluka

Obrazac prijave

Privola

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu