Javni poziv za upis djece u program predškole Interkulturne osnovne škole "Dunav"

KLASA:602-02/18-01/3
URBROJ: 2196/01-3-18-3
Vukovar, 30. studenog 2018.

Temeljem članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 10/107 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14) Grad Vukovar, UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
INTERKULTURNE OSNOVNE ŠKOLE „DUNAV"
za pedagošku 2018./2019. na području grada Vukovara

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje podataka za Upis djece u program predškole u pedagoškoj 2018./2019. godini na području grada Vukovara:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine (minimalno 150 sati, a maksimalno 250 sati godišnje).

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, te na mrežnoj stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/ i mrežnoj stranici Projekta Interkulturne škole „Dunav": http://136.243.171.53/~interkulturnasko/

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
- presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
- preslike osobnih iskaznica roditelja
- potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- presliku kartona imunizacije
- nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu
skrb - za djecu s teškoćama u razvoju

- Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole - za djecu kojima je
odgođen polazak u prvi razred

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 30.11.2018. do 30.12.2018. godine u Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara od 08:00 do 14:00 sati.

Pročelnik:
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.

Obrazac Zahtjeva

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu