UNAPREĐIVANJE INVESTICIJSKE KLIME I RAZVOJ PROJEKATA PRIVLAČENJA INVESTICIJA

Zamjenica gradonačelnika Marija Budimir prisustvovala je završnom okruglom stolu projekta „Unapređivanje investicijske klime i razvoj projekata privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije".

Ovaj se projekt provodi u sklopu programa „Poduzetnički impuls za 2014. godinu" Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast s općim ciljem poticanja gospodarskog rasta i konkurentnosti RH kroz povećanje priljeva domaćih i stranih investicija, a specifični su ciljevi projekta jačanje svijesti o potrebi privlačenja ulaganja na području Vukovarsko-srijemske županije te izrada Kataloga investicijskih mogućnosti s pregledom poduzetničkih zona kao i dijela plana privlačenja ulaganja na području županije.

U okviru okruglog stola bilo je riječi i o dvije važne teme za unapređivanje investicijske klime: Budućnost poduzetničkih zona na području županije te Jačanje svijesti o potrebi aktivnog privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije.

Proračun projekta iznosi 184.628 kuna od čega je 75% odn. 138.471 kuna osiguralo Ministarstvo poduzetništva i obrta dok je preostalih 25% ukupnog iznosa odn. 46.157 kuna osigurala Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast kao nositelj projekta.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu