AKTI SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 3. KOLOVOZA 2016.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. kolovoza 2016., izglasana su usvojena 2 akta i to:

 

  1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
  2. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos prava građenja s Gradskog muzeja Vukovar na Muzej Vučedolske kulture

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu