AKTI SA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. KOLOVOZA 2016.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. kolovoza 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata i to:

  1. Odluka o pokretanju postupka za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  2. Odluka o pokretanju postupka za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  3. Odluka o pokretanju postupka za izradu i donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  4. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
  5. Odluka o sufinanciranju energetske obnove više stambenih zgrada u Županijskoj 106, 112, 114 i 116

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu