AKTI SA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 28. RUJNA 2016.

Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata i to:

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Tehnostana d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  3. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Vodovoda grada Vukovara d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  4. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Hrvatskog radija Vukovar d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  5. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Razvojne agencije Vukovar d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  6. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Vukovarske gospodarske zone d.o.o., Vukovar za 2015. godinu
  7. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu vaterpolo kluba
  8. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Plivačkog kluba Vukovar
  9. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Udruge kineziologa grada Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu