AKTI SA 36. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 19. TRAVNJA 2017.

Na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. travnja 2017., izglasano je i usvojeno 2 akta i to:

 

  1. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.
  2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Sanacija pješačkih staza u prigradskom naselju Lipovača"

    Predsjednik Gradskog vijeća
    Igor Gavrić, mag.ing.


 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu