Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskoga vijeća održana je 6. travnja 2011. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojo su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Tehnostana d.o.o. Vukovar za 2010.g.
2.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Komunalca d.o.o. Vukovar za 2010.g.
3.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vodovoda Grada Vukovara d.o.o. za 2010.g.
4.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vukovarske gospodarske zone d.o.o. za 2010.g.
5.    Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Razvojne agencije Vukovar d.o.o. za 2010.g.
6.    Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Vukovar za kratkoročno zaduženje.
7.    Odluka o davanju suglasnosti Čazmatransu d.o.o. Vukovar za povećanje cijene mjesečne karte za umirovljenike.
8.    Statut o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vukovara.
9.    a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara.
       b) Odluka i izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Vukovara.
10.  Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Županijske ulice.
11.  Odluka o davanju suglasnosti Veslačkom klubu Vukovar za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu čamca.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu