Akti sa 10. sjednice Gradskoga vijeća

10. sjednica Gradskog vijeća održana je 11. studenoga 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1.    Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
2.    Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.
3.    Odluka o izmjeni odluke o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
4.    Odluka o komunalnoj naknadi
5.    Odluka o usvajanju Plana i programa rada Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
6.    Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu