Akti sa 13. sjednice Gradskoga vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 31. siječnja 2012. na kojoj su usvojeni zapisnik sa 11. sjednice održane 19. prosinca 2011., zapisnik sa 12. tematske sjednice održane 16. siječnja 2012. te su donesena 3 akta i to:

  1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  2. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara trgovačkom društvu PEZZUTTO TEKSTIL d.o.o. Vukovar
  3. Odluka o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu