Akti sa 20. sjednice Gradskog vijeća

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. listopada 2012., izglasano je i usvojeno deset akta i to:

1.

a. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2011/12. godinu Dječji vrtić Vukovar 1

b. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2012/13. godinu Dječji vrtić Vukovar 1

2.

a. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2011/12. godinu Dječji vrtić Vukovar 2

b. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2012/13. godinu Dječji vrtić Vukovar 2

3.

a. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini Komunalca d.o.o. Vukovar

b. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

4. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

5. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

6. Odluka o stipendiranju studenata

7. Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu