Akti sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013. izglasano je i usvojeno šest akata i to:

1. Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije

3. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

4. Rješenje o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara

5. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara

6. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu