Akti sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. prosinca 2013., izglasano je i usvojeno 7 akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 3. sjednice, održane 26. studenoga 2013.
1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2013.
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vukovar 1
6. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
7. Rješenje o imenovanju Odbora za branitelje

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu