Akti sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. prosinca 2013., izglasana su i usvojena 2 akata i to:
1. Odluka o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. po prijedlogu Odbora za financije i proračun
2. Odluka o omogućavanju stavljanja prijedloga Proračuna Grada Vukovara i financijskih planova ustanova na dnevni red sjednice prije isteka roka od tri mjeseca

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu