Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. ožujka 2014., izglasano je i usvojena 5 akata i to:
1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
2. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vukovar za dugoročno zaduženje
3. Odluka o poništavanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova gradskog savjeta mladih
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
5. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Javne pučke kuhinje

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu