AKTI SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 18. RUJNA 2014.

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 18. rujna 2014., izglasano je i usvojeno 12 akata i to:

1. Odluka o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara"
2. Odluka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara"
3. Odluka o usvajanju obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
4. Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. lipnja 2014.
5. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
6. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
7. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća
8. Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
9. Rješenje o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Vukovara
10. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
11. Odluka o imenovanju pješačkog mosta preko Vuke
12. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Vukovara i Općine Dugopolje

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu