AKTI SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 12. STUDENOGA 2014.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. studenoga 2014., izglasano je i usvojeno 6 akata i to:


1. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2014/15. Dječjeg vrtića Vukovar 1
2. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2014/15. Dječjeg vrtića Vukovar 2
3. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Vukovar
4. Odluka o izmjeni odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonice
5. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
6. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu