AKTI SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 23. TRAVNJA 2015.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. travnja 2015., izglasano je i usvojeno 7 akata i to:

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskoga vijeća


1. Odluka o imenovanju sudaca porotnika
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Vukovara
3. Odluka o zaključenju sudske nagode o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija
4. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Vukovara
5. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Grada Makarske
6. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Grada Knina
7. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Vukovara i Općine Škabrnja

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu