AKTI SA 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 23. STUDENOG 2015.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. studenoga 2015., izglasano je i usvojeno 7 akata i to:


1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada" (UPU-1)
2. Odluka o sklapanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Vukovara i Grada Zagreba
3. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2014/15. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
4. Odluka o usvajanju izvješća o radu za pedagošku 2014/15. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
5. Odluka o usvajanju plana i programa rada za pedagošku 2015/16. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
6. Odluka o usvajanju plana i programa rada za pedagošku 2015/16. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
7. Odluka o odobravanju korištenja imena Grada Vukovara u nazivu Zadruge „Vukovarska vina" za prodaju i usluge

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu