AKTI SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 28. PROSINCA 2015.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2015., izglasano je i usvojeno 8 akata i to:

  1. Odluka o dopuni odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  2. II. izmjena i dopuna PPUG Vukovar
  3. II. izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara
  4. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016.
  5. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016.
  6. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja sporta i sportskih manifestacija za 2016.
  7. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Vukovara
  8. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2015., izglasano je i usvojeno 8 akata.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu