AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. VELJAČE 2016.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. veljače 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata kao i skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća:

1. Zaključak o početku mirovanja mandata vijećnika Miroslava Mikerevića i početku obnašanja dužnosti zamjenice Mirjane Oreščanin
2. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja kulture u Gradu Vukovaru za 2016. po drugom javnom pozivu
3. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2015. Dječjeg vrtića Vukovar 1
4. Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar
5. Odluka o sklapanju ugovora o korištenju i upravljanju Poduzetničkim inkubatorom Vukovar
6. Odluka o davanju suglasnosti na program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara za 2016. i 2017. godinu
7. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2015.
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za razdoblje od 2016. do 2019.
9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu