AKTI SA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 22. OŽUJKA 2016.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. ožujka 2016., izglasano je i usvojeno 19 akata i to:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Gradske knjižnice Vukovar
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Gradskog muzeja Vukovar
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. Godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
5. Odluka o dopuni odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2016. političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
6. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Vukovara u 2016.
7. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara
8. Odluka o stjecanju nekretnine bez naknade

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu