IZABRANI PREDSJEDNICI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Na temelju Odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica Vijeća nacionalnih manjina Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sazvao je konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina.

Sukladno tome, dana 1. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara održane su konstituirajuće sjednice vijeća mađarske i rusinske nacionalne manjine grada Vukovara, a 2. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara održane su konstituirajuće sjednice vijeća srpske i ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara.

Članovi i članice vijeća mađarske nacionalne manjine izabrali su za predsjednicu Rozaliju Jakumetović, a za zamjenicu predsjednice Margitu Kovač.

Za predsjednicu Vijeća rusinske nacionalne manjine grada Vukovara izabrana je Lela Đitko, a za zamjenika predsjednice Zvonko Barna.

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine grada Vukovara izabran je Dejan Drakulić, a za zamjenicu Mirjana Oreščanin.

Za predsjednicu Vijeća ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara izabrana je Marija Semenjuk Simeunović, a za njezinu zamjenicu Vera Matušinski.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava čestitao je članovima i članicama navedenih vijeća na postignutim rezultatima te im pružio potporu u daljnjem radu.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu