Održan drugi susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije

pic_08_tnU Hotelu Lav u Vukovaru održan je drugi susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije.

Opširnije...

Popratni dopis Rješenju za imenovanje članova Vijeća za prevenciju

KLASA: 550-01/09-01/01
URBROJ: 2196/01-02-10-12
Vukovar, 6. rujna 2010.


Predmet: Vijeće za prevenciju Grada Vukovara

Poštovani,
Odlukom gradonačelnika od 01. veljače 2010. osnovano je Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru i 28. travnja 2010. održana je 1. Sjednica istoga.

Vijeće je osnovano s ciljem utvrđivanja i ostvarivanja programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.

Program prevencije obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Kako bi Vijeće održavalo sjednice i izvršavalo dogovorene zadaće donijeta je dopuna Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru kojom je omogućeno da u slučaju spriječenosti dolaska na sjednice članovi Vijeća pismenim putem mogu odrediti osobu koja će/ju zamijeniti na sjednici. Navedena osoba mora biti uposlena u istoj ustanovi iz koje dolazi i član Vijeća.

Sve dodatne upite vezano za funkcioniranje i rad Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru možete uputiti na naš Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
ŽELJKO SABO

Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Na temelju članka 47., stavka 3., točka 30. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU U GRADU VUKOVARU

 

I

Imenuje se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru u sastavu:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, za  predsjednika
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, za zamjenika predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec. predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PS Vukovar, član
6. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, član
7. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
8. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
9. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
10. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnik Županijske komore u Vukovaru, član
11. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
12. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član

II

Ovlašćuju se članovi Vijeća da u slučaju svoje spriječenosti dolaska na sjednice pismenim putem odrede osobu koja je uposlena u istoj ustanovi, koja će ga/ju zamijeniti na sjednici.

III

Ovo Rješenje će se objaviti u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/10).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-11                    
Vukovar, 6. rujna  2010.

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog

U Vukovaru održana radionica „Prevencija seksualnog nasilja nad djecom“

Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizirala je radionicu „Prevencija seksualnog nasilja nad djecom“.

Opširnije...

Evaluacija projekta „Sigurno mjesto za sve“

Pic_01_tnGrad Vukovar prepoznat kao dobar primjer korisnika sredstava iz MGD-F programa.

Opširnije...

Prevencija seksualnog nasilja nad djecom – radionica u Vukovaru

Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizira radionicu Prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Opširnije...

Susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije

pic_03_tnOdržan susret stručnog osoblja škola, socijalnih radnika i kontakt policije

Opširnije...

Radni susret ravnatelja osnovnih i srednjih škola i članova Vijeća za prevenciju

pic_01_tnOdržan radni susret ravnatelja osnovnih i srednji h škola i članova Vijeća za prevenciju

Opširnije...

Osnivanje Vijeća učenika grada Vukovara

Pic_01_tnU Gradskoj vijećnici osnovano Vijeće učenika grada Vukovara.

Opširnije...

VIJEĆE ZA PREVENCIJU ODRŽALO 3. SJEDNICU

Pic_01_tnNa inicijativu gradonačelnika Željka Saboa održana 3. Sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

Opširnije...

Potkategorije