PROVEDEN PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE U VUKOVARU

Uspješno je proveden projekt modernizacije dijela sustava javne rasvjete grada Vukovara. Motivacija za provođenje projekta bila je svijest o potrebi smanjenja relativno velike potrošnje električne energije javne rasvjete uz potrebu poboljšanja nezadovoljavajuće osvijetljenosti javnih površina. Za uočenu potrebu optimizacije sustava rasvjete angažirano je projektno društvo Novalux d.o.o. koje je izradilo analizu postojećeg stanja javne rasvjete te razradilo niz projekata energetski učinkovite rasvjete. Kvalitetu pripremljenih projekata prepoznao je i Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša koji je postao partner Gradu Vukovaru u realizaciji projekata. U prosincu 2012. gradonačelnik grada Vukovara, Željko Sabo i direktor Fonda, Dinko Polić sklopili su Ugovor o zajedničkom financiranju projekta energetske učinkovitosti kojim Fond preuzima 72% prihvatljivih troškova realizacije predmetnog projekta.

Nužnost provođenja projekata modernizacije rasvjete proizlazi iz činjenice da je u RH kao i u većini zemalja Europske unije usvojen „Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja" koji zabranjuje korištenje rasvjetnih tijela koja nemaju odgovarajuće odsijače te uslijed toga nepotrebno osvjetljavaju atmosferu, a pri tome i troše značajan dio energije. U gradu Vukovaru znatan dio rasvjetnih tijela ne zadovoljava osnovne parametre za sprječavanje svjetlosnog onečišćenja. Provođenjem projekata modernizacije izvršena je izmjena postojećih, zastarjelih rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora efikasnijima čime se postižu značajne uštede u potrošnji električne energije (planirana ušteda u iznosu 38%), a samim time smanjuje emisija štetnih plinova u atmosferu što daje i ekološku dimenziju provođenju projekta. Uz smanjenje potrošnje električne energije poboljšana je kvaliteta javne rasvjete koja je usklađena sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćena te su svjetlotehnički parametri usklađeni s u RH prihvaćenom Europskom normom za cestovnu rasvjetu HR EN 13201.

Prvom fazom realizacije projekta modernizacije obuhvaćeni su dijelovi gradskih naselja Borovo naselje, Mitnica i Sajmište. (u prilogu je popis ulica po gradskim naseljima). Izmijenjeno je više od 1.250 svjetiljki na trasi od 30ak kilometara što čini trećinu javne rasvjete prometnica grada.

Vrijednost investicije I. faze modernizacije dobivena provedenim postupcima javne nabave iznosi ~2.500.000,00 kn (Fond ~ 1.800.000,00 kn, grad Vukovar 700.000,00kn). Vrijeme povrata investicije je kraći od 9 godina samo kroz uštedu u potrošnji električne energije. Ne treba zaboraviti da nova instalacija zahtjeva manje intenzivno održavanje te će se ostvariti osjetne uštede i na planu održavanja.

Projekt modernizacije rasvjete grada Vukovara se i nadalje provodi tako da je trenutno u postupku javne nabave II. faza modernizacije za naselja Borovo naselje i Sajmište (izmjena ~930 svjetiljki) kao i izrada projektne dokumentacije modernizacije preostalog dijela sustava javne rasvjete grada Vukovara. Za navedenu nabavu vrši se pregled i ocjena pristiglih ponuda nakon kojeg se očekuje i skoro ugovaranje te nastavak modernizacije sustava javne rasvjete.

Realizirani projekti modernizacije javne rasvjete grada Vukovara faza I.

Borovo naselje

Ulica Blage Zadre, Ulica dr. Ante Starčevića, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Hrvatskog zrakoplovstva, Vinkovačka ulica, Ulica dvanaest redarstvenika i Ulica Domovinskog rata

Mitnica

Iločka, Čvorkovac, Petri skela, Petrovaradinska, Vučedol dio, Varaždinska, Splitska, Zagrebačka, Osječka, Ljubljanska, Šibenska, Velika skela, Lovaska, Šarengradska, Našička, Najpar bašča, Ratarska, Sotinska, Široki put, Prosina, Marije Jurić Zagorke, Josipa Kozarca, Domobranska, Sinjske alke, Ivane Brlić Mažuranić, Bartola Kašića, Hermanna Gmeinera, Hrvatske nezavisnosti, Fruškogorska, Đakovačka, Antuna Gustava Matoša, Fabijana Šovagovića, Grgura Ninskog, Samoborska, Miroslava Krleže, Dobriše Cesarića, Tina Ujevića, Sv. Leopolda Mandića, Vatikanska, Trg žrtava Ovčare

Sajmište i Lijeva bara

Ulica Jakova Gotovca, Trg Matije Gupca, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Augusta Šenoe, Ulica A. Augustinčića, Ulica Frana Kršinića, Ulica Stanka Vraza, Ulica Vanje Radauša, Dalmatinska ulica, Ulica Europske unije, Ulica Sajmište, Ulica Augusta Cesarca, Dubrovačka ulica, Ulica Lijeva bara, Ulica Hrvatske mladeži, Ulica Vijeća Europe, Ulica Ive Tijardovića, Bogdanovačka ulica, Duga ulica, Ulica SR Njemačke.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu