Koordinacijski tim Vijeća za prevenciju

Na prvoj sjednici Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održanoj dana 28. travnja 2010., pod točkom 3. predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog za formiranje Koordinacijskog tima Vijeća.

Koordinacijski tim Vijeća tim je za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješavanju, a njegova uloga je i potpora gradonačelniku u planiranju i pripremi sjednica Vijeća, rad na promociji Vijeća, kontakt s građanima i građankama, praćenje i potpora operativnim grupama te rad na razvoju Vijeća.

Koordinacijskim tim Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru čine:

1.    Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2.    Ivan-Branimir Vrdoljak, Koordinator za kontakt policajce
3.    Krunoslav Katić, UNDP - koordinator projekta sigurnost u zajednici
4.    Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
5.    Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
6.    Dijana Antunović Lazić, tajnica Europskog doma Vukovar
7.    Karolina Šoš, Proni centar za socijalno podučavanje/Voditeljica Info-centra za mlade
8.    Siniša Mitrović, Grad Vukovar, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima