Dječji vrtić Vukovar 1 i Vukovar 2 – domaćini međužupanijskog stručnog skupa za ravnatelje

Dana 29. I 30. lipnja 2017. dječji vrtići Vukovar 1 i Vukovar 2 bili su domaćini međužupanijskom stručnom skupu za ravnatelje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u prostorima Gradskog muzeja Vukovar. 'Obavezna pedagoška dokumentacija dječjeg vrtića' kao glavna tema skupa predstavljena je kroz plenarna izlaganja i radionice ravnateljica, stručnih suradnica i odgojiteljica. Nazočne na skupu pozdravila je Marija Ivanković, prof., voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pročelnica za društvene djelatnosti Ana Živanović, viša savjetnica za ravnatelje Inge Seme Stojnović, ravnateljica DV Vukovar 1 Mirjana Kulić te ravnateljica DV Vukovar 2 Jarmila Beljička Karlaši. Tijekom dvodnevnog stručnog skupa ravnateljice su imale priliku nazočiti plenarnim predavanjima Vesne Smojver, prof., Lidije Janeš, prof. , Marije Ivanković, prof. , voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Mirele Marjanc, mag. paed. educ. , mr. sc. Inge Seme Stojnović kojima su se obrađivale teme obavezne i dodatne pedagoške dokumentacije dječjeg vrtića, obavezne i dodatne dokumentacije vrtića vezane uz djecu s posebnim potrebama te uloga ravnatelja u procesu prikupljanja i izrade dokumentacije, otpori glede vođenja pedagoške dokumentacije i načela strukturiranja vremena prema Ericu Bernu. Stručno pedagoške radionice vodile su Mirela Marjanac, mag. paed. educ. na temu 'Uvid u obveznu i dodatnu dokumentaciju vrtića vezanu uz posebne programe, Lidija janeš, prof. na temu 'Uvid u obaveznu i dodatnu dokumentaciju vrtića vezanu uz stručno-razvojni centar i eko-vrtić' , Dubravka Sabo, na temu 'Pedagoška dokumentacija', Kristina Zorić Beslema, prof., na temu ' 'Akcijsko istraživanje – primjena u praksi'. Dokumentiranje odgojno obrazovnog rada u vrtiću, osim što predstavlja zakonsku obvezu, izuzetno je važno za praćenje kako razvoja svakog pojedinog djeteta tako i praćenje profecionalnog razvoja stručnih djelatnica te smjera kretanja razvoja samog vrtića. Bilježenjem napretka pojedinog djeteta te postignuća u radu stručnih djelatnica činimo naš rad transparentnim čime lakše stječemo uvid u smjer našeg rada ali i potrebne promjene u radu. Također, transparentnost pedagoške dokumentacije omogućava suradnju sa drugima koji nam, kao kritički prijatelji i sustručnjaci mogu svojim znanjima i iskustvima utjecati na postavljanje novih planova i provedbu istih u praksi. U znak dobrodošlice djeca dječjeg vrtića Vukovar 1 podijelila su sudionicama skupa Vukovarske golubice, vukovarski 'Golubići' su nas pozdravili u 'svom stilu', a na kraju radnog dijela sudionice su imale priliku uz stručno vodstvo posjetiti Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu