JAVNO IZVJEŠĆE O DODJELJENIM JEDNOKRATNIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA - SPORT

Javno izvješće o dodjeljenim jednokratnim financijskim sredstvima ustanovama i udrugama u području sporta

Opširnije...

Obavijest o odobrenim financijskim sredstvima udruga iz kulture i tehničke kulture

Obavijest o odobrenim financijskim sredstvima udruga iz kulture i tehničke kulture temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

Opširnije...

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokranih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu.

Opširnije...

Javno izvješće o vanrednim sredstvima 2016. - društvene djelatnosti

Javno izvješće o dodijeljenim vanrednim sredstvima u 2016. godini - društvene djelatnosti

Opširnije...

Prijedlog za odobravanje financijskih sredstava Povjerenstva za procjenu Javnog poziva

Povjerenstvo za procjenu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru izvršilo je procjenu projekata/programa

Opširnije...

Odgovor po prigovorima na Odluku Povjerenstva – društvene djelatnosti

Odgovor po prigovorima na Odluku Povjerenstva za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. – obavijest udrugama!

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge - Kultura i tehnička kultura 2017.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba iz područje kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu izvršilo je provjeru propisanih uvjeta javnog Poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge - Društvene djelatnosti 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE - IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

Udruge koje ne pošalju svoja izvješća neće biti financirane sve dok ne izvrše svoje obveze.

Opširnije...

PROCJENA PRIJAVA 2. JAVNOG POZIVA ZA UDRUGE

Povjerenstvo za procjenu prijava 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar imenovano Odlukom gradonačelnika obavještava udruge o rezultatima ocjene prijava.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta 2. Javnog poziva za udruge

Povjerenstvo za provedbu 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta II. Javnog Poziva za udruge - kultura

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/12, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015. godine) izvršilo je provjeru propisanih uvjeta II. Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture u gradu Vukovaru

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu