Provjera formalnih uvjeta - Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj Osnaživanje civilnog društva u 2019.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2019. godini

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – kultura i tehnička kultura

Povjerenstvo za provedbu Natječaja – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje...

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta– Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena..."

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Opširnije...

Javno izvješće o jednokratnim sredstvima 2018. – Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, objavljenog 05. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Opširnije...

Javno izvješće - Udruge proistekle iz Domovinskog rata (sredstva pričuve)

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini, objavljenog 23. travnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/4, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Opširnije...

O D L U K A o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro – (Velebitska 16a – P10)

O D L U K A
o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro – (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Lista prvenstva za dodjelu prostora – (Velebitska 16a – P10)

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora - (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a – P10)

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Odluka o raspodjeli prostorama udrugama proisteklim iz Domovinskog rata - Trg hrvatskih branitelja 1

Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, k.č. broj 1944/1, upisanu u zk. uložak 3566 k.o. Vukovar, na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, po okončanju postupka javnog natječaja, raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/5, URBROJ: 2196/01-02-18-67, od 15. lipnja 2018.), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu